ErgoTech Jerzy Mórawski

Idź do spisu treści

Menu główne

Oferta

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Profesjonalne wypełnianie ciążących na pracodawcy obowiązków z zakresu BHP
...więcej

Ergonomia
Dostosowanie wyposażenia, warunków pracy do fizycznych i psychicznych właściwości, zdolności i ograniczeń człowieka
...więcej

Ochrona Przeciwpożarowa
Kompleksowej współpracy z zakresu ochrony przeciwpożarowej
...więcej

Maszyny i Urządzenia
Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń oraz propozycje rozwiązań techniczno - organizacyjnych jako formy profilaktyki
...więcej

Szkolenia
Organizacja szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz kursów i szkoleń zawodowych
...więcej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego